Φωνητική Βιβλιοθήκη

Ήχοι

Φωνήεντα Δίφθογγοι
Ακολουθίες
Έκκροτα Τριβόμενα
Προστριβόμενα
Μονοπαλλομενο
Πλ. Προσεγγιστικά
Έρρινα
[i] [ai] [p] [b] [f] [v] [ɾ] [m]
[e] [oi] [t] [d] [θ] [ð] [l] [n]
[a] [ii] [c] [ɉ] [s] [z] [ʎ] [ɲ]
[o] [ie] [k] [g] [ç] [ʝ]   [ŋ]
[u] [ia]     [x] [ɣ]    
  [io]     [ts] [dz]    
  [iu]            

 

Τόνος

 

Επιτονισμός