Εφαρμογές

Εκπαιδεύω τη φωνή μου


 

Μαθαίνω να ελέγχω το ύψος της φωνής μου

Μαθαίνω να ελέγχω την ένταση της φωνής μου

 
 

Ακούω και μαθαίνω


Ακούω και μαθαίνω τα ελληνικά φωνήεντα

Ακούω και μαθαίνω τα ελληνικά σύμφωνα

 
 

Λέω και μαθαίνω


 
 

Λέω και μαθαίνω την ελληνική μελωδία

 

Λέω και μαθαίνω την ελληνική μελωδία με παραδείγματα

 
 

Βοήθεια


Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την λειτουργία των εφαρμογών πατήστε εδώ

Αξιολόγηση

Βελτιώστε το εκπαιδευτικό εργαλείο συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης: