Λέω και μαθαίνω τα ελληνικά φωνήεντα Μαθαίνω να ελέγχω τη μελωδία της φωνής μου Μαθαίνω να ελέγχω την ένταση της φωνής μου

Εκπαιδεύω τη φωνή μου

Περιέχει εφαρμογές που εκπαιδεύουν το χρήστη να παράγει ήχους με την κατάλληλη ηχηρότητα, να κρατά έναν ήχο όσο περισσότερο μπορεί, να ελέγχει την ένταση και το ύψος της φωνής του.

Ακούω και μαθαίνω

Περιέχει εφαρμογές που εκπαιδεύουν το χρήστη να αντιληφθεί και να αναγνωρίσει σωστά τα ελληνικά φωνήεντα και σύμφωνα σε συλλαβές, λέξεις, ζευγάρια λέξεων και προτάσεις.

Λέω και μαθαίνω

Περιέχει εφαρμογές που εκπαιδεύουν το χρήστη να παράγει σωστά τα ελληνικά φωνήεντα και σύμφωνα μεμονωμένα, σε συλλαβές, λέξεις, ζευγάρια λέξεων και προτάσεις. Επιπλέον, εκπαιδεύει το χρήστη στην κατάλληλη παραγωγή της μελωδίας της ελληνικής σε καταφάσεις, ερωτήσεις, και προτάσεις με διαφορετική εστίαση.

Speak Greek

Το έργο είναι τμήμα της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΕΣ II που χρηματοδοτείται από το NSRF (2007-2013), την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας.