Το SpeakGreek προσφέρει εξάσκηση στην αντίληψη και την παραγωγή των ήχων, του τόνου, του επιτονισμού και του ρυθμού της ελληνικής γλώσσας. Ενσωματώνει πρωτοποριακά εκπαιδευτικά στοιχεία, όπως:

  • την βιοανατροφοδότηση, δηλαδή την οπτικοποίηση βασικών παραμέτρων της ομιλίας στην οθόνη του υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο καθώς ο χρήστης μιλά,
  • την παροχή οδηγιών για την κατάλληλη παραγωγή, και
  • την αξιολόγηση και επιβράβευση της προσπάθειας του χρήστη.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο σχεδιασμό του εργαλείου έτσι ώστε να είναι απλό και φιλικό στη χρήση. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί περιβάλλοντα χρήσης τα οποία διαφοροποιούνται γραφιστικά ανάλογα με την ηλικία και την προτίμηση του χρήστη, έτσι ώστε οι δραστηριότητες να είναι τόσο κατανοητές και διασκεδαστικές για τα παιδιά όσο και κατάλληλες για τους ενήλικες. Επιπλέον, ο σχεδιασμός του επιτρέπει τη χρήση του τόσο ανεξάρτητα και αυτόνομα από τον εκάστοτε χρήστη όσο και με την υποστήριξη εκπαιδευτικού, λογοθεραπευτή ή άλλου ειδικού επιστήμονα.

Η ανάπτυξη του εργαλείου βασίζεται σε διεπιστημονική συνεργασία ενώνοντας επιστήμονες από πολλούς διαφορετικούς τομείς έρευνας στο πλαίσιο των επιστημών της ομιλίας, όπως τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία, την πειραματική φωνητική, την παιδαγωγική γλωσσολογία, την λογοθεραπεία, την επεξεργασία σήματος φωνής, την επιστήμη υπολογιστών και την γραφιστική.

Το εργαλείο εκπαίδευσης SpeakGreek είναι το πρώτο στο είδος του για την ελληνική γλώσσα. Αφορμή για τη δημιουργία του στάθηκε η αύξηση του αριθμού των ατόμων που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η έλλειψη επαρκούς και εξειδικευμένης λογοθεραπευτικής υποστήριξης παιδιών με προβλήματα ομιλίας και ακοής κυρίως σε τυπικά αλλά και σε ειδικά σχολεία. Απώτερος σκοπός της δημιουργίας του είναι τόσο η υποστήριξη των κοινωνικών ομάδων που θα επωφεληθούν από την χρήση του όσο και η εκπόνηση έργου σε μία ευρείας κλίμακας καινοτόμα ερευνητική δράση για την ελληνική γλώσσα. Το SpeakGreek συνδυάζει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο χώρο των επιστημών της ομιλίας, είναι ελεύθερα προσβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα και εύκολα στην σχολική τάξη, στην κλινική ή στο σπίτι. Έτσι αναμένεται να επιφέρει σημαντικά ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.