24/10/2015 : Οκτώβριος

Ημερίδα για το εκπαιδευτικό εργαλείο “Μιλώ Ελληνικά” / “SpeakGreek” Σάββατο 24/10/2015 9.00-14.00 Αμφιθέατρο ΙΙ, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα εγγραφής στο http://www.enl.auth.gr/phonlab/sg/